Bjørnulfgården   
    Søk i våre sider:
Startside Om bygningen Byggets historie Jugendstil Leiligheter til utleie Kontakt Hvor er Storgata 12? 
 
Startside > Om bygningen > Byggets historie

Det var Fredrikstad Privatbank som bygde gården og tok den i bruk i 1904. Banken måtte imidlertid avslutte virksomheten i 1934 på grunn av de vanskelige tidene. Men på oppdrag fra Norges Bank ble det straks dannet en ny bank som fikk navnet: Fredrikstad og Omegns Bank.

Gml_2_1.jpg

Videre var det bankvirksomhet helt frem til 1976 da Kreditkassen flyttet ut og opp i nytt bygg i Nygårdsgaten, og Bjørnulf Foto flyttet inn. I tillegg til bank har det alltid vært en blanding av næringsvirksomhet og boenheter i de øvre etasjene. Fra 1904 til 1934 holdt Fredrikstad telefonsentral til i gården. Det var et privat selskap som la beslag på 4 etasje. I 1905 ble det f.eks. ekspedert 2200 samtaler.

Gml_1_1.jpg

Våren 2005 ble det satt i gang utbedringsarbeider på taket. Dette resulterte i at det oppstod brann på taket 14 april 2005. Hele 4. etasje ble utbrent og slukkevann gjorde store skader innvendig.

Heldigvis er murfasadene intakte slik at gården kunne bygges opp igjen tilnærmet lik opprinnelig utførelse.

 bilde8_1.jpg

Den 14. april 2005 startet en stor brann på taket under arbeidet med å legge ny papp på taket av Bjørnulfgården.

Det store skadeomfanget innvendig gjorde at det ble valgt en løsning med total rehabilitering av hele gården innvendig. Ytre fasader og tak er forsøkt rehabilitert i tråd med den opprinnelige Jugendstilen fra 1905. Inngangspartiet og hovedtrappen vil også bli restaurert etter beste evne i Jugendstil.